ЦЕНОРАЗПИС

за

поръчки на печатни формуляри

 

 

 

  1. Химизиран кочан 1 цвят /100 л в кочан./:

 

Формат /брой

2- 4 бр.

5 – 9 бр.

10 – 20 бр.

21 -50 бр.

51 – 100бр.

Над 100 бр.

А6

1.75лв

1.65лв

1.50 лв

1.40 лв

1.30лв

1.20 лв

А5

3.50 лв

3.00 лв

2.50 лв

2.30 лв

2.00 лв

1.90 лв

2/3 А4

5.25 лв

4.50лв

3.75 лв

3.45 лв

3.00 лв

2.85 лв

А4

7.00 лв

6.00 лв

5.00 лв

4.60 лв

4.00 лв

3.80 лв

 

                    Микроперфорация + 0.30 лв на кочан /100 л./

Номерация + 0.45 лв на кочан /100 л./

   Цветност + 0.15 лв на кочан /100 л/

      Предпечат = 5.00 лв; Картон + 0.10лв

 

  1. Вестникарска хартия /100 л. в кочан/:

 

Формат /брой

2 -4 бр.

5 – 9 бр.

10 -20 бр.

21 – 50 бр.

51 – 100 бр.

Над 100 бр.

 

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

А6

1.00

1.10

0.90

1.00

0.80

0.90

075

0.85

0.65

0.75

0.55

0.65

1/3 А4

1.20

1.30

1.10

1.20

1.00

1.10

0.85

0.95

0.75

0.85

0.65

0.75

А5

1.40

1.50

1.30

1.40

1.15

1.25

1.00

1.10

0..90

1.00

0.80

0.90

2/3 А4

1.80

2.00

1.70

1.90

1.50

1.70

1.30

1.50

1.15

1.30

1.00

1.15

А4

2.70

2.90

2.50

2.70

2.20

2.40

2.00

2.20

1.70

1.90

1.40

1.60

 

 

  1. Офсетов кочан /100 л.в кочан/:

 

Формат /брой

2- 4 бр.

5 – 9 бр.

10 – 20 бр.

21 – 50 бр.

51 – 100 бр.

Над 100 бр.

 

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

А6

1.30

1.50

1.20

1.40

1.10

1.20

1.00

1.10

0.90

1.00

0.80

0.90

1/3 А4

1.60

1.80

1.500

1.70

1.40

1.60

1.30

1.40

1.20

1.30

1.10

1.20

А5

2.00

2.20

1.90

2.10

1.80

2.00

1.70

1.90

1.60

1.80

1.40

1.60

2/3 А4

2.80

3.00

2.70

2.90

2.50

2.70

2.30

2.50

2.15

2.30

2.00

2.15

А4

4.00

4.40

3.80

4.20

3.60

4.00

3.40

3.80

3.1

3.50

2.90

3.20

 

 

Посочените цени са без ДДС!