ЦЕНОРАЗПИС

за

поръчки на печатни формуляри

 

 

 

  1. Химизиран кочан 1 цвят /100 л в кочан./:

 

Формат /брой

2- 4 бр.

5 – 9 бр.

10 – 20 бр.

21 -50 бр.

51 – 100бр.

Над 100 бр.

А6

2.10лв

1.98лв

1.80 лв

1.68 лв

1.56лв

1.44 лв

А5

4.20 лв

3.60 лв

3.00 лв

2.76 лв

2.40 лв

2.28 лв

2/3 А4

6.3 лв

5.40лв

4.50 лв

4.14 лв

3.60 лв

3.42 лв

А4

8.40 лв

7.20 лв

6.00 лв

5.52 лв

4.80 лв

4.56 лв

Фактурите по образец размер А5 са на цената за кочан, както следва:

1 брой – 10.00 лв

2 броя – 8.00 лв

4 броя – 6.00 лв 

10 броя – 5.00 лв

над 10 броя – 4.00 лв

                 

  Микроперфорация + 0.30 лв на кочан /100 л./

Номерация + 0.45 лв на кочан /100 л./

   Цветност + 0.15 лв на кочан /100 л/

      Предпечат = 5.00 лв; Картон + 0.10лв

 

  1. Вестникарска хартия /100 л. в кочан/:

 

Формат /брой

2 -4 бр.

5 – 9 бр.

10 -20 бр.

21 – 50 бр.

51 – 100 бр.

Над 100 бр.

 

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

А6

1.20

1.32

1.08

1.20

0.96

1.08

0.90

1.02

0.78

0.90

0.66

0.78

1/3 А4

1.44

1.56

1.32

1.44

1.20

1.32

1.02

1.14

0.90

1.02

0.78

0.90

А5

1.68

1.80

1.56

1.68

1.38

1.50

1.20

1.32

1.08

1.20

0.96

1.08

2/3 А4

2.16

2.40

2.04

2.28

1.80

2.04

1.56

1.80

1.38

1.56

1.20

1.38

А4

3.24

3.48

3.00

3.24

2.64

2.88

2.40

2.64

2.04

2.28

1.68

1.92

 

 

  1. Офсетов кочан /100 л.в кочан/:

 

Формат /брой

2- 4 бр.

5 – 9 бр.

10 – 20 бр.

21 – 50 бр.

51 – 100 бр.

Над 100 бр.

 

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

1стр

2стр

А6

1.56

1.80

1.44

1.68

1.32

1.44

1.20

1.32

1.08

1.20

0.96

1.08

1/3 А4

1.92

2.16

1.80

2.04

1.68

1.92

1.56

1.68

1.44

1.56

1.32

1.44

А5

2.40

2.64

2.28

2.52

2.16

2.40

2.04

2.28

1.92

2.16

1.68

1.92

2/3 А4

3.36

3.60

3.24

3.48

3.00

3.24

2.76

3.00

2.58

2.76

2.40

2.58

А4

4.80

5.28

4.56

5.04

4.32

4.80

4.08

4.56

3.72

4.20

3.48

3.84

 

 

Посочените цени са без ДДС!