• Извършваме надпис на календари, бележници, химикалки, запалки и др.
  • Предлагаме печат на глави на календари с данни на клиента.
  • При готов предпечат, той трябва да ни бъде предоставен в Corel Draw формат.
  • При липса на такъв, ние можем да го изготвим след проведен телефонен разговор.