„Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На  02.09.2021 г.  „ОФИС КОМПЛЕКТ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089- 4417-С01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Процедура: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. Възстановяване на МСП

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност  2014-2020

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати:

Осигурен оперативен капитал на компанията;

 Възстановяването и  преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19;

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лева финансирано от ЕС по ЕФРР.

Срок на договора: от 02.09.2021 г. до 02.12.2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *