телефони: 032/677 410,
032/677 480

GSM: 0885116909

E-MAIL:
officekomplektood@gmail.com

Facebook:
Office Komplekt

гр.Пловдив, бул. Александър Стамболийски 9A

понеделник

петък

8:30 – 17:30

    гр.Пловдив, бул. Александър Стамболийски 9А