Tag Archives: covid

„Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На  02.09.2021 г.  „ОФИС КОМПЛЕКТ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089- 4417-С01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” Процедура: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  Приоритетна ос: Предприемачество и […]